Celoročná pohybová príprava pre deti vo veku od 6  rokov, 2x týždenne po 60 minút, podľa jedinečnej metodiky vypracovanej poprednými odborníkmi so špecializáciou na detský tanec z Nemecka, Rakúska, Ukrajiny, Poľska a Slovenska. Spája medicínske aspekty tanca, rozvoj pohybového potenciálu, druhy a zameranie pohybových aktivít  kladne vplývajúcich na vývoj organizmu dieťaťa a používa formu tanečných pohybových hier.
Krúžok na Kežmarskej 30 je v utorok a štvrtok
začiatočníci 14:00-15:00
pokročilí      15:00-16:00